Tham gia nhóm Zalo subteam HHDragon tại: [.....Đây.....]

Gravity Daze The Animation: Ouverture

Gravity Daze The Animation: Ouverture
Trạng thái
Hoàn Thành
Điểm
0 || 0 đánh giá
Phát hành
2016
Thời lượng
20 Phút
Danh sách tập

Nội dung

Anime nói về Kat “Gravity Queen” cùng Raven và Syd. Liêu họ có thể tìm ra manh mối về kẻ thù đáng sợ để làm sáng tỏ kết cấu của vạn vật?

Từ Khóa

Bình luận (0)
refresh
north