Do thiếu hút kinh phí để duy trì nhóm dịch nên quảng cáo có thể gây khó chịu !

Tam Quốc Diễn Nghĩa Phần 3 (Hoạt hình 3D)

Tam Quốc Diễn Nghĩa Phần 3 (Hoạt hình 3D)
Thể loại
Tên khác
Romance Of Three Kingdoms
Trạng thái
Hoàn Thành
Điểm
5.9 || 12 đánh giá
Phát hành
2023
Thời lượng
86/86

Phim liên kết

Nội dung

Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D Phần 1 2 3 | Romance Of Three Kingdoms (2023) Sau khi Lưu Bị rời khỏi Tào Tháo, Tào Tháo phái binh tấn công Lưu Bị. Huynh đê của Lưu Bị là Quan Vũ, Trương Phi chia nhau ra bắt tướng lĩnh Vương Trung, Lưu Đại của Tào quân. Biết Tào Tháo phô trương thanh thế, thực tế lấy việc đóng quân Lê Dương Hà Bắc làm trọng. Tào Tháo thu phục Trương Tú, Giả Hủ, từ đó giam chân hai luồng thế lực của Lưu Bị và Viên Thiệu.

Bình luận (0)
refresh
north